REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Warunki Ogólne

 

 1. Sklep internetowy objęty zapisami niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem www.udekoruj.net

 2. Właścicielem sklepu, o którym mowa w § 1 ust 1 regulaminu jest firma „G3 DRUK” Michał Goździk, NIP: 7841155420, REGON: 300840860 mieszcząca się przy ul. Wieżowej 71 lok. 5, w Poznaniu (kod pocztowy: 61-111 ), tel. 61 610-34-45, adres e-mail sklep@udekoruj.net

 3. Dane wskazane w § 1 ust. 2 regulaminu stanowią jednocześnie adres do korespondencji prowadzonej w ramach działalności sklepu.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym udekoruj.net. przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. Zakup towaru lub usługi w sklepie internetowym oznacza bezwarunkową akceptację treści niniejszego regulaminu.

§ 2

Oferowane produkty i usługi

 1. Sklep internetowy www.udekoruj.net. prowadzi sprzedaż detaliczną elementów graficznych i dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.udekoruj.net są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Zdjęcia i wizualizacje prezentowane na stronie www sklepu mają charakter poglądowy.

 4. Sklep internetowy www.udekoruj.net korzysta z zasobów multimedialnych firmy FOTOLIA. Szczegóły współpracy obu podmiotów reguluje odrębne porozumienie.

 5. FOTOLIA udostępnia dla sklepu internetowego wzory graficzne, które po wyborze ich przez klienta sklepu internetowego www.udekoruj.net zostają wykorzystane do przygotowania zamówionego produktu.

 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.udekoruj.net są cenami brutto podanymi w złotychpolskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§ 3

Procedura składania zamówienia

 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem strony WWW sklepu internetowego znajdującej się pod adresem www.udekoruj.net.

 2. Warunkiem koniecznym dla realizacji zakupów jest dokonanie rejestracji poprzez założenie elektronicznego konta użytkownika w systemie informatycznym sklepu internetowego www.udekoruj.net.

 3. Konto użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 2 umożliwia uzyskiwanie podglądu na wszystkie produkty dodane do wirtualnego koszyka, złożenie oraz realizację zamówienia, a także obserwowanie aktualnego statusu realizowanej transakcji.

 4. Zakup towarów odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk „dodaj do koszyka” a następnie poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia

i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

 1. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub gdy budą one uzasadnione wątpliwości, sprzedający skontaktuje się z kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

 2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, a także w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 3. Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Sklep internetowy każdorazowo potwierdza możliwość realizacji zamówienie z wykorzystaniem wybranego przez Zamawiającego wzoru graficznego. W przypadku braku technicznej możliwości wykonania określonego projektu Zamawiający jest o tym fakcie niezwłocznie informowany. Zamawiający może wówczas całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, której wykonanie nie jest możliwe.

 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4

Procedura realizacji zamówienia

 

 1. Sklep internetowy www.udekoruj.net. realizuje zamówienia w terminie do 4 dni licząc od daty, o której mowa w § 3 ust. 9 regulaminu.

 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest potwierdzenie możliwości wykonania zlecenia, o której mowa w § 3 ust. 8 regulaminu.

 3. Za zakupiony towar sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT, zgodnie z dyspozycjami klienta zawartymi w formularzu zamówienia.

 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych transferuj.pl lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 5. Towar wysyłany jest na adres wskazany w formularzu zamówienia. Może on zostać również podany telefonicznie albo drogą mailową.

 6. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z wyborem dokonanym przez zamawiającego. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru osobistego towaróww siedzibie sprzedającego.

 7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący możesię zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu” umieszczony na stronie www.udekoruj.net.

 8. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (art. 7 ust. 1 i art. 10 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres sprzedającego, wskazany § 1 ust. 2 regulaminu.

 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 4. W przypadku odesłania produktu w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 regulaminu oraz spełnienia przez kupującego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), sprzedający dokona zwrotu zapłaty za przedmiot i jego przesyłkę do konsumenta, objęty treścią zawartej z konsumentem umowy.

 § 6

Procedura reklamacyjna

 

 1. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji uprawnień kupującego, należy odesłać na koszt sprzedającego na adres, o którym mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

 2. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki kupującego z wadliwym towarem, wydając na piśmie decyzję w tej sprawie.

 3. Sprzedający poinformuje kupującego o treści decyzji, o której mowa w § 6 ust. 2 regulaminu, poprzez przesłanie stosownego pisma na adres korespondencyjny kupującego, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji dalszy tryb postępowania uzależniony jest od rodzaju żądań wysuwanych przez kupującego i następować będzie w oparciu przepisy

ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego( Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz art. 556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)